Taiji – neverjetna povezanost z vsemirjem

avtor: Marko Bedina

Taiji je notranja veščina, ne le v smislu pretanjene življenjske sile (qi), ampak tudi v filozofskem pogledu. Pri vadbi taijija govorimo o odpravi notranjih energetskih blokad z namenom, da se obnovi celovito dobro počutje in zdravje. To načelo odstranjevanja ovir sovpada z načeli delovanja narave, ki nas obdaja. Potrebno je le razširiti svoje obzorje in razumeli bomo povezanost z vsem. Vsakdo je v svoji zavesti tega sposoben, če le preseže ‘vase-zagledanost’.

Pri osvajanju pravilnega razumevanja nam pomaga, če proučujemo tradicionalne medicine (kitajska, indijska, tibetanska ipd.) in duhovne vede (daoizem, vedska kultura ipd.), katere odražajo visoko znanje in visok nivo zavesti tistih, ki so jih proučevali in živeli po tistih načelih.
Intelektualno znanje pa ne pomaga, če ne vadimo in živimo tega.

Za primer si poglejmo, kakšno je razumevanje razvoja vsemirja v indijski Sānkhya jogijski tradiciji.*

Govori o prakṛitiju, kot prvotni substanci, ki je vzrok za nastanek fizičnega in mentalnega vesolja. Le-ta je neodvisen od duha (puruša). Gre za načelo dvojnosti: prvotna substanca, prapodoba materije, nasproti nespremenljivi inteligenci duha. Čas in prostor sta zgolj aspekta prakṛitija in ne obstajata samostojno. Prakṛiti je torej prefinjena oblika energije. Izraža se v treh oblikah: ustvarjanje (rajas), uničevanje (tamas) in ravnovesje (sattva). Ko se ravnovesje med temi tremi oblikami poruši, se prične upodabljanje vesolja. Pobudnik procesa pa je seveda ‘inteligentni’ puruš. Vsa raznolikost vesolja se odraža skozi to naravo dvojnosti. Vse, kar obstaja, je posledica preoblikovanja osnovnega vzroka.

razvojni ciklusi osrednjega qi-ja (zhong-qi)**

Če se hoče proces evolucije izpolniti do konca, je potrebno odstraniti vse ovire, ki obstajajo v naravi treh osnovnih oblik delovanja. Ravnovesje (sattva) se vzpostavi tako, da se odstrani ovire (tamas) uničevanja. Ustvarjanje (rajas) je način, da se odstranijo te ovire. Tako uči Sānkhya, pa tudi drugi sistemi, ki poznajo globlje resnice obstoja človeka, le da uporabljajo drugačne simbole in predstave.

Človek je mikrokozmos in v njem obstajajo vse lastnosti in preslikava vseh predmetov makrokozmosa. Zanj potemtakem veljajo iste lastnosti delovanja kot za naravo v celoti. Tri oblike delovanja – harmonija, ustvarjanje in uničevanje -spremljajo človeka od rojstva do smrti. Skozi nenehne spremembe ves čas teži proti ravnovesju. In prav temu načelu sledi taijiquan. Harmonično gibanje (spreminjanje stanja – yin yang) bioenergetske celote (fizično in mentalno telo) postopno odstrani ovire (energetske blokade) v subtilnem in grobem telesu, dokler ne nastopi stanje ravnovesja (sattva). ‘Taiji’ (Največja skrajnost) je dosežen in duh se lahko vrne v ‘neskončnost’ pra-izvora (wuji). Jasno je, da ne gre le za zunanjo fizično vadbo, ampak še kaj več.

Zdravje, oziroma dobro počutje, je stanje energetskega ravnovesja v telesu. Vadba taijija je postopek harmonizacije. Razvoj je spontan in naraven. V vseh pogledih sledi zakonitostim, ki veljajo tako za človeka kot za njegovo ožjo in širšo okolico. Notranje ravnovesje se odrazi kot celovita povezanost v eno, znotraj kot zunaj.

* vsebina iz Sānkhya tradicije povzeta iz leksikona Treasury of Mystic terms; John Davidson; Vol. 5, str. 338.
** ilustracija iz knjige Illustrated explanation of Chen Family Taijiquan; Chen Xin; prikazuje povezavo taijija in ‘navijanja svile’ (chansijing).