Starodavna ‘formula dihanja kot dojenček’

‘Formula dihanja kot dojenček’ se glasi:

 .

“Davni ljudje so energijske točke smatrali za ‘vrata življenja in smrti’ in za ‘korenine sveta’. Če se vanje osredotočamo dlje časa, bomo vsak dan polni življenjske vitalnosti in prvotnega duha. Izobilje duha bo prineslo izobilje energije. Izobilje energije bo povzročilo dober pretok krvi. Z dobrim pretokom krvi se bodo okrepile kosti. Krepke kosti bodo povzročile krepak kostni mozeg. Krepak mozeg bo povzročil občutek polnosti v trebušni votlini. S polnim trebuhom se bomo lažje spustili v stanci. V nizki stanci bodo koraki gibčnejši. Skozi energično gibanje bo telo zdravo, polt bo kot breskve in slive in naša življenjska doba bo dolga.” Enako velja za notranjo silo v taijiju.

 .

iz taiji klasikov, Sun Fuquan (Lutang): The Voices of Sun Lutang’s Teachers, 1924 (transl. Paul Brennan, 2013)