S seminarja z Johanom 12.-13. aprila 2014 v Ljubljani

Video prikazuje ‘Ding Bu’ -dvoročno dogovorjeno gibanje (peng, lu, ji, an); predvsem kako nasprotniku preprečiti, da na podlagi pozicije dveh rok (dveh točk) locira naše središče.

(video: Marko Bedina, uredil Johan Duquet, dolžina 11:13 minut)

‘Gibanje in mirovanje’

(video: Marko Bedina, uredil Johan Duquet, dolžina 1:03 minute)