Od kod in čemu notranje borilne veščine?

Pot je temeljni vzrok vsega dejavnega in nedejavnega in je bistvo vseh stvari.

 .

Dokler se Pot še ni izrazila, je bila del praznine. Odkar pa se je izrazila, preveva vse stvari. [Mencius, pogl.3a] “Pot je Ena in to je vse.” V Naravi se imenuje usoda. V ljudeh se imenuje narava. V stvareh se imenuje načelo. V borilnih veščinah se imenuje notranja sila. Od tod šole “notranjih” borilnih veščin, od katerih poznamo tri: xinji, baquo in taiji.

 .

Njihovi gibi se razlikujejo, a vse imajo za skupen cilj Pot, po kateri se vračamo nazaj v Praznino. V Knjigi Premen [I Ching] beremo: “Pot je dejavna IN nedejavna.” Če se nagibamo k preveliki ALI premajhni dejavnosti, ni dobro. Če v našem življenju hrana in pijača nista uravnoteženi, energija in kri usklajeni ter esenca in življenjska sila prebujeni, se zruši ravnovesje med dejavnostjo in nedejavnostjo. Ljudje so že zdavnaj odpirali šole notranjih borilnih veščin, da bi se osredotočali in razmišljali, gibanje telesa pa uskladili s Potjo ter tako dosegli svojo prvotno bit.

 .

iz taiji klasikov, Sun Fuquan [Lutang]: The Voices of Sun Lutang’s Teachers, 1924 (transl. Paul Brennan 2013)