Navijanje svile

Nekaj zapiskov iz Chen Xinove knjige Illustrated Explanations of Chen Family Taijiquan[1]

Dragi Bedina
(citati so v poševnem tisku)

Spodnja skica prikazuje navijanje svile ali vrtinčenje energije – kot eno izmed kozmičnih načel taijija. Ponazori vlogo človeka v njem in možnost povečanja oziroma obnavljanja življenjske energije. Prav tako razloži različne vrste čija in njegovo delovanje.

 Prva notranja bela in črna krožnica predstavljata jin in jang simbol Taijija, ki se nahaja znotraj Wučija ali ‘Neomejenega’. Drugi par bele in črne krožnice predstavlja Taiji, iz katerega se porajata Dve Obliki (Liang-yi) – jin in jang neba in zemlje. Tretji par predstavlja Človeka, kot utelešenje jin in jang čija, kakor tudi pet vrst energije (Wu-xing), ki človeškim bitjem omogočajo življenje. Četrta bela krožnica predstavlja Haoran zhi Qi, kot  ga je imenoval filozof Mencius, ali izredno prečiščeno energijo; medtem ko črna krožnica predstavlja kri (xue) in či energijo človeka; slednji pod vplivom moralnosti postaneta Zheng-qi ali Resnično Očiščena Energija, ki je srčika zdravi biti. Peta bela krožnica ponazarja razum (xin), s katerim Resnično Očiščeno Energijo dobro usmerjamo. Če čija ne usmerjamo dobro zaradi slabe cirkulacije ali ravnanja, le-ta zastane. Osnovni dejavnik (li) leži v posameznikovi naravi  (xing) in se imenuje značaj. Peta črna krožnica predstavlja človeški razum/srce ali tisto, čemur so modreci rekli osebni razum/srce t (si-xin). Trije večji zunanji krogi pospešujejo vpliv jina in janga. Trije notranji krogi pa označujejo jin in jang, kateri je voden in človeku dan v tretjem krogu.

Različne vrste čija in skica sama je dokaj težko razumljiva, saj razlaga temelji na kitajski kozmologiji, medicini in filozofiji. Avtor sam pravi, da ni tako pomembno, da si zapomnimo njene podrobnosti, temveč, da spoznamo, da leži v naši moči, da obnavljamo svojo življenjsko energijo in prav v tem je bistvena koristnost taijiquana. 

Ta skica ni tako zelo pomembna, ustvarjena je bila z namenom, da bi ljudje lažje razumeli pretok čija. Pomembno je to, da se trije notranji krogi nahajajo znotraj tretjega večjega kroga, tretji večji krog se nahaja znotraj drugega, drugi znotraj prvega – tako kot ‘ruske babuške’. Ta skica predvsem prikazuje kako lahko varujemo srčiko svojega življenja in razkriva čudovito skrivnost obnavljanja čija – ko postanemo vešči v pretakanju čija, si z njim lahko varujemo življenje; in ko smo sposobni varovati svoje življenje, postanemo sposobni obnavljati svojo bit. Ko smo sposobni obnavljati svojo bit z ustvarjanjem in zbiranjem vrtinčaste energije, se lahko zanesemo na svoje vire vitalnosti. Zato je rečeno, da je Taijiquan dobrodejen za zdravje in razum, za našo bit in našo usodo. Davni modreci so govorili, da je obvladovanje telesa odvisno od tega v kolikšni meri smo sposobni obnavljati svojo bit. Z drugimi besedami – to, da smo sposobni varovati svoje življenje in usmerjati pretok čija, pomeni obvladovano telo, izpopolnjen značaj in obnovljeno bit. 

Spodnji dve skici prikazujeta vrtinčenje energije ali navijanje svile v telesu (spredaj in zadaj). Prikazujeta energijske kanale, po katerih se energija spiralno vrtinči in na ta način kopiči ali akumulira. To pa se dogaja le v primerih, ko energija teče gladko, neovirano – kar pomeni, da morajo biti takšni tudi naši položaji in gibanje. Ko se energija ali či zbira na takšen način, postaja prečiščena, močna in jo lahko uporabljamo za krepitev zdravja ali v borilne namene. 

  

  1. Osnovni izvor je v razumu/srcu;
  2. Akupunkturna točka HUI-YIN[†], iz katere izhaja sprednji akupunkturni kanal  REN-MAI; nahaja se pod točko QI-HAI[‡]. 

Telo prepreda mreža notranjih in zunanjih energijskih kanalov, ki postanejo vidni, ko se posameznik giblje. En kanal se vije po levi roki navzgor in po desni roki navzdol, nakar se ovije okrog desne dlani ter znova odpotuje nazaj proti levi z vrtinčenjem (shun), s pomočjo katerega se zbere (he) ali akumulira energija. Drug kanal akumulira energijo iz sprednje leve strani telesa in zadnje desne. Obstaja tudi kanal, po katerem se energija vrača in akumulira v križnem predelu hrbta. Vsi energijski kanali delujejo optimalno, kadar določene položaje in gibe izvajamo naravno in gladko. Ko či iz rok teče gladko od pete proti palcu, s čimer se zaključi krog ter zbere energija, je naš korak ukoreninjen. Energija vrtinčenja, ki se ustvari v razumu/srcu, prodre do kosti in kože in telo postane kot ena sama sila. Ta energija vrtinčenja je či, ki pride iz razuma/srca. Kadar se energija ustvarja in obnavlja v osrednjem izvoru sile (v našem razumu/srcu), postane Zhong-qi ali Osrednja Vrtinčasta Energija. Če jo neprekinjeno obnavljamo, postane Haoran zhi Qi ali Resnično Prečiščena Energija. 

Navijanje svile po telesu (zadnji del):

  1.  iz akupunkturne točke HAI-DI[§]  izvira hrbtni kanal DU-MAI
    ter poteka navzgor po črtkani liniji, dokler se ne poveže s sprednjim kanalom.

 Energijo, ki jo zbiramo po hrbtnem delu telesa in na vrhu glave, imenujemo Ding-jin ali Vrhnjo Energijo (ali Vrhnjo Vrtinčasti Silo). Hrbtenica je ločnica in pod njo je spodnji del hrbta ali križ. Hrbtenjača je osrednja kost in obe dve ledvici sta nameščeni na hrbtni strani. Ali je noga prazna ali polna, je odvisno od položaja rok – če je roka prazna, bo prazna tudi noga; če je roka polna, bo polna tudi noga. 

Chen Xin v prejšnjem citatu podaja jasno načelo, kako razmejevati jin-jang oziroma polno-prazno v taiji položajih. Kako vemo, kdaj je noga polna ali obtežena in kdaj ne. Po njegovem je to odvisno od rok; če je roka prazna, bo prazna tudi noga in obratno.

V nadaljevanju navaja različne vrste vrtinčenja, ki nastopajo v formi in ki jih potrebujemo glede na namen aplikacije; ali nasprotnika privabljamo ali odbijamo, ali napadamo ali se branimo. Pravi tudi, da vadbeniki taijiquana navzven ne izgledajo kot siloviti bojevniki, vendar obvladujejo notranje sposobnosti s katerimi so “sposobni ustvariti silo tisočih udarcev s kladivom, ki prebije stotero jeklenih plasti in se v trenutku povrne v mehkobo”. 

Metode navijanja svile vsebujejo različne vrste vrtinčenja: naprej, nazaj, levo in desno, navzgor in navzdol, navznoter in navzven, majhno in veliko, vrtinčenje naprej (shun) in nazaj (m). Te metode so bistvenega pomena kadar uporabljamo tehniki Yin (privabljanje, zvabljanje) in Jin (napredovanje, napadanje). V obeh primerih se energija vrtinči spiralno, ne glede na namen uporabe ali položaje, ki smo jih zavzeli. Ko se prične vrtinčenje, jin in jang pričneta medsebojno delovati in spreminjati prvotno stanje. Tisti, ki vadijo Taijiquan, lahko navzven izgledajo dokaj fizično šibki, a kar se tiče njihovega razuma(shen-yun), obvladujejo trde in mehke lastnosti, ki jih lahko enakovredno uporabijo po svoji volji ali glede na situacijo, kot je na primer borba mož na mož.  Tisti, ki Taijiquana ne vadijo, težko dojamejo, da so nežni Taiji položaji s sproščenimi in spuščenimi rameni ter komolci, ki prej spominjajo na ženske sestavine, lahko agresivni ‘tigrasti’ položaji, kakršni se pričakujejo od bojevnika. Naše roke morajo biti kot tehtnice, ki so sposobne zaznavati težo ali spremembe. Na podoben način je osnovni cilj vadbe borilne veščine, da smo v razumu/srcu sposobni ‘pretehtati težo ali razliko’ med nami in našim nasprotnikom, da se lahko ustrezno odzovemo, z gibanjem naprej ali nazaj, hitro ali počasi. Tisti, ki je s svojimi rokami sposoben oceniti vidne znake ter zaznati nevidne razlike ter se temu primerno odzvati s svojim gibanjem, je rečeno, da ima Čarobne Roke.

 Uporabljena literatura in viri:

[†] Op.prev.: akupunturna točka huijin je v presredku med nogami, med sprednjo in zadnjo odprtino (vir: http://tcmdiscovery.com/2007/8-23/200782316322.html).

[‡] Op.prev.: akupunturna točka qihaji je 2,5 cm pod popkom (vir: http://tcmdiscovery.com/2007/8-24/2007824163644.html).

[§] V prevodu pomeni ‘dno morja’, ki je tudi drugo ime za to akupunkturno točko HUI-YIN v presredku.

 


[1] Chen Xin (1849-1929): Illustrated Explanations of Chen Family Taijiquan (Beijing: Guanghua Publishing Ltd., 2008).