Kvadratasto ali zaokroženo

Ko se pričnemo učiti (xinji), se najprej učimo en slog in znotraj tega en položaj.

 .

Vadimo ga toliko časa, da ga obvladamo – šele nato preidimo na naslednjega. Ko obvladamo vse, jih vadimo v kombinaciji. Ko postanemo vešči v vseh položajih in telo vsakič deluje celovito, postane en položaj kot položaj ene roke, položaj ene roke kot gib ene misli in ena misel kot odraz praznega uma.

 .

Ko se torej učimo kako vaditi notranje veščine, se vse prične v praznini in vanjo se vrača. Ko dosežemo to stopnjo, se predstave o xinji, baqua in taijiju razblinijo v valovih enovitosti, katere ne moremo več ločevati na ‘taiji’, ‘xinji’ ali ‘baquo’. Vadba notranjih borilnih veščin ne leži položajih, temveč v tem, da duh in energija postajata vse bolj zaokrožena in brez presledkov.

 .

Če smo polni energije in duha, je lahko naš položaj kvadratast, pa gibanje ne bo videti lenobno.  Če pa sta duh in energije pomanjkljiva, je lahko položaj zaokrožen, pa bo gibanje neokretno.

 .

iz taiji klasikov, Sun Fuquan (Lutang): The Voices of Sun Lutang’s Teachers (Che Yizhai), 1924 (transl. Paul Brennan, 2013)