Chen Taijiquan Slovenija

V telesu domuje življenje,
energija je osnova življenja,
duh nadzira življenje:
kdor ga izgubi iz vida, prizadene vse tri.
Dokler duh vodi, telo sledi; oba imata korist.
Kadar telo vodi, duh sledi; oba sta oškodovana.

Wen Tzu, 41; T. Cleary, The Taoist Classics