Chen Taijiquan Slovenija

S ‘festivalom pomladi’, ki se začenja po februarski Novi luni in na kitajskem vstopijo v novo leto, se prične prebujati pomlad, moč yin-a popusti in prične se krepiti yang. Tudi naš klub je poln novih načrtov in poleta.

V mesecu aprilu načrtujemo seminar v Mariboru in še eno presenečenje.

<V kratkem bo objavljenih več podrobnosti.>